สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า โดยมี คุณพ่อเปาโล พรชัย สิงห์สา เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

Aksornsawan Kitthamrongbun

มิถุนายน 2, 2024
Message us