กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

ฝ่ายอภิบาลฯ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อ ความศรัทธาต่อแม่พระ และนำแบบอย่างของแม่พระไปใช้ดำเนินชีวิต

The pastoral department of St. Joseph Nakhonsawan School organized an activity to celebrate the Assumption of blessed Virgin Mary into Heaven for the students to have faith and apply in daily life.

圣约瑟夫那空沙旺学校教牧部举办庆祝圣母玛利亚升天活动,让学生们在日常生活中树立信心并运用。

Message us