การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามศุภชลาศัยผลการประกวดได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Message us