ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ🥇

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงาน คว้ารางวัลชนะเลิศ Gold อันดับ 1 ประเภทรายการ Soccer 3Vs 3 รุ่น Junior

🥇ด.ช.ณรงค์ชัย ฤทธิ์เรืองเดช ป.6/3

🥇ด.ช.สิรวิชญ์ อยู่กรุง ป.6/5

🥇ด.ช.วรคุณ ผิวอำพันธ์ ป.6/3

The result of the International Youth Robot Competition International (IYRC) 2023 in Daejeon, South Korea. The representative from St. Joseph Nakhonsawan School won the 1st Gold prize in the Soccer 3 vs. 3 Junior category. The participants are Narongchai Ritrueangdet, Sirawit Yookrung and Worakhun Phivamphun.

国际青年机器人比赛(IYRC)2023年在韩国大田举行,泰国圣约瑟夫那空沙旺学校代表创作了这部作品。赢得了足球3Vs 3 Junior的第一届金奖

🥇mr.Narongchai Ritruangdej 6/3年级

🥇mr.Sirawit Yukrung 6/5年级

🥇mr.Worakun Pewampan 6/3年级

Message us