รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในการแข่งขันกระโดดเชือก Jump Rope Kids

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรและเสื้อก้าวท้าใจ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2) ในการแข่งขันกระโดดเชือก Jump Rope Kids ในเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2566 ประเภททีมนัมเบอร์เอทสปีด (Number Eight Speed Event (NESE) 60 Seconds) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสววรค์

On August 9, 2023, the Principal of St. Joseph Nakhonsawan School Sr. Cyril Sunirat Plienbamrung, received a Plaque of Appreciation, Certificates and T-shirts awarded by the Provincial Governor of Nakhonsawan, Mr. Chayan Sirimas, for winning Second runner-up in the Jump Rope Kids jumping competition in the 3rd Health zone 2023, Number Eight Speed ​​Category (NESE) 60 seconds, age not over 15 years old at Saengthian Conference Room Nakhonsawan Provincial Office of Education.

2023 年 8 月 9 日,圣约瑟夫那空沙旺学校校长 Sr.Cyril Sunirat Plienbamrung 获得那空沙旺省省长 Chayan Sirimas 先生颁发的感谢牌、证书和 T 恤,以表彰其获得亚军。在那空沙旺省教育办公室 Saengthian 会议室,参加 2023 年第三届健康区儿童跳绳比赛,速度类别(NESE)八名 60 秒,年龄不超过十五岁。

Message us